fredag 24 januari 2014

Fredagsteckningen

Under en lunch tidigare i veckan tillsammans med min gode vän från Fotohögskolan insåg jag att fredagsteckningen behöver lite bakgrund. Som min vän påpekade blir teckningarna roligare när det framgår att allt är baserade på verkliga händelser. 

Mitt konstnärskap får mycket av sin näring ifrån personliga noteringar och observationer av samhället. Mina verk är ofta baserade på efarenheter av hur fördomar, lustigheter och diskriminering ibland tycks vara svåra att skilja åt. Jag undersöker hur fristående händelser kan fogas samman till att bilda en fungerande enhet. Det skrivna språket ligger lika nära som det visuella och det är just kombinationer och krockar mellan dessa som ofta utgör mitt abrbete. En stark sammanhållande faktor är humor, både som skydd och som verktyg för undersökning och kritik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar