måndag 14 september 2015

Rund som en boll!

Under större delen av graviditeten har jag legat långt under den där
normalkurvan som barnmorskorna utgår ifrån när de mäter med sitt
måttband, vilket i mitt fall innebar specialmödravård med tillväxtultraljud
under sommaren, men nu mina vänner är jag på självaste (mål)linjen och
rund som en boll såhär lagom inför grand final. 1 kommentar: